Δίσκοι ευαισθησίας - Susceptibility disks

Contactus

Antibiotic Discs

Δίσκοι/κουτί - Disks/vial

Amicacin 10

50 δίσκοι/κουτί

Amicacin 30

50 δίσκοι/κουτί

Amoxycillin 10

50 δίσκοι/κουτί

Amoxycillin 25

50 δίσκοι/κουτί

Amoxycillin/Clavulan acid 2/1

50 δίσκοι/κουτί

Amoxycillin/Clavulan acid 20/10

50 δίσκοι/κουτί

Amphotericin B 20

50 δίσκοι/κουτί

Ampicilin 10

50 δίσκοι/κουτί

Ampicilin 2

50 δίσκοι/κουτί

Ampicilin 25

50 δίσκοι/κουτί

Ampicilin/Sulbactam 10/10

50 δίσκοι/κουτί

Ampicilin/Sulbactam 20/10

50 δίσκοι/κουτί

Azithromycin 15

50 δίσκοι/κουτί

Azlocillin 75

50 δίσκοι/κουτί

Aztreonam 30

50 δίσκοι/κουτί

Bacitracin 0,04 units

50 δίσκοι/κουτί

Bacitracin 0,1 units

50 δίσκοι/κουτί

Bacitracin 10 units

50 δίσκοι/κουτί

Blank discs

50 δίσκοι/κουτί

Carbenicillin 100

50 δίσκοι/κουτί

Cefaclor 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefadroxil 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefamandole 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefepime 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefepime/Clavulanacid 30/10

50 δίσκοι/κουτί

Cefixime 5

50 δίσκοι/κουτί

Cefoperazone 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefoperazone 75

50 δίσκοι/κουτί

Cefoperazone/Sulbactam 3/1

50 δίσκοι/κουτί

Cefotaxime 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefotaxime 5

50 δίσκοι/κουτί

Cefotaxime/Clavulan acid 30/10

50 δίσκοι/κουτί

Cefoxitin 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefpirome 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefpodoxime 10

50 δίσκοι/κουτί

Cefpodoxime 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefpodoxime/Clavulan acid 10/1

50 δίσκοι/κουτί

Cefpodoxime/Clavulan acid 30/10

50 δίσκοι/κουτί

Cefprozil 30

50 δίσκοι/κουτί

Ceftazidime 10

50 δίσκοι/κουτί

Ceftazidime 30

50 δίσκοι/κουτί

Ceftazidime/Clavulan acid 30/10

50 δίσκοι/κουτί

Ceftibuten 30

50 δίσκοι/κουτί

Ceftizoxime 30

50 δίσκοι/κουτί

Ceftriqxone 30

50 δίσκοι/κουτί

Cefuroxime 30

50 δίσκοι/κουτί

Cephalexin 30

50 δίσκοι/κουτί

Cephalothin 30

50 δίσκοι/κουτί

Cephazolin 30

50 δίσκοι/κουτί

Cephradine 30

50 δίσκοι/κουτί

Chinopristina/Dalfopristin 15

50 δίσκοι/κουτί

Chloramphenicol 30

50 δίσκοι/κουτί

Ciprofloxacin 5

50 δίσκοι/κουτί

Claritromycin 15

50 δίσκοι/κουτί

Clindamycin 2

50 δίσκοι/κουτί

Clotrimazol 10

50 δίσκοι/κουτί

Cloxacillin 5

50 δίσκοι/κουτί

Colistin Sulphate 10

50 δίσκοι/κουτί

Colistin Sulphate 25

50 δίσκοι/κουτί

Colistin Sulphate 50

50 δίσκοι/κουτί

Cotrimoxazole 25

50 δίσκοι/κουτί

Daptomycin 30

50 δίσκοι/κουτί

Doripenem 10

50 δίσκοι/κουτί

Doxycycline 30

50 δίσκοι/κουτί

Econazol 10

50 δίσκοι/κουτί

Enrofloxacin 5

50 δίσκοι/κουτί

Ertapenem 10

50 δίσκοι/κουτί

Erythromycin 15

50 δίσκοι/κουτί

Fluconazol 10

50 δίσκοι/κουτί

Fluconazol 25

50 δίσκοι/κουτί

Flucytosin 1

50 δίσκοι/κουτί

Fosfomycin 200

50 δίσκοι/κουτί

Furazolidon 50

50 δίσκοι/κουτί

Fusidic Acid 10

50 δίσκοι/κουτί

Gentamicin 120

50 δίσκοι/κουτί

Gentamicin 30

50 δίσκοι/κουτί

Imipenem 10

50 δίσκοι/κουτί

Kanamycin 30

50 δίσκοι/κουτί

Ketoconazol 10

50 δίσκοι/κουτί

Levofloxacin 5

50 δίσκοι/κουτί

Lincomycin 15

50 δίσκοι/κουτί

Lincomycin 2

50 δίσκοι/κουτί

Linezolid 10

50 δίσκοι/κουτί

Linezolid 30

50 δίσκοι/κουτί

Meropenem 10

50 δίσκοι/κουτί

Methicillin 5

50 δίσκοι/κουτί

Metronidazole 2,5

50 δίσκοι/κουτί

Metronidazole 5

50 δίσκοι/κουτί

Mezlocillin 75

50 δίσκοι/κουτί

Miconazole 10

50 δίσκοι/κουτί

Minocycline 30

50 δίσκοι/κουτί

Moxifloxacin 5

50 δίσκοι/κουτί

Mupirocin 200

50 δίσκοι/κουτί

Mupirocin 5

50 δίσκοι/κουτί

Nalidixic acid 30

50 δίσκοι/κουτί

Neomycin 10

50 δίσκοι/κουτί

Neomycin 30

50 δίσκοι/κουτί

Netilmicin 10

50 δίσκοι/κουτί

Netilmicin 30

50 δίσκοι/κουτί

Nitrofurantoin 100

50 δίσκοι/κουτί

Nitrofurantoin 300

50 δίσκοι/κουτί

Norfloxacin 10

50 δίσκοι/κουτί

Novobiocin 30

50 δίσκοι/κουτί

Novobiocin 5

50 δίσκοι/κουτί

Nystatin 100 units

50 δίσκοι/κουτί

Ofloxacin 10

50 δίσκοι/κουτί

Ofloxacin 5

50 δίσκοι/κουτί

Optochin 5

50 δίσκοι/κουτί

Oxacillin 1

50 δίσκοι/κουτί

Oxacillin 5

50 δίσκοι/κουτί

Oxytetracyclin 30

50 δίσκοι/κουτί

Pefloxacin 5

50 δίσκοι/κουτί

Penicillin G 10 units

50 δίσκοι/κουτί

Phenoxymethylpenicillin 10 (Penicillin V)

50 δίσκοι/κουτί

Pipemid Acid 20

50 δίσκοι/κουτί

Piperacillin 100

50 δίσκοι/κουτί

Piperacillin 30

50 δίσκοι/κουτί

Piperacillin/Tazobactam 100/10

50 δίσκοι/κουτί

Piperacillin/Tazobactam 30/6

50 δίσκοι/κουτί

Piperacillin/Tazobactam 75/10

50 δίσκοι/κουτί

Polymyxin B 300 units

50 δίσκοι/κουτί

Rifampicin 30

50 δίσκοι/κουτί

Rifampicin 5

50 δίσκοι/κουτί

Spectinomycin 10

50 δίσκοι/κουτί

Spectinomycin 100

50 δίσκοι/κουτί

Spiramycin 10

50 δίσκοι/κουτί

Streptomycin 10

50 δίσκοι/κουτί

Streptomycin 25

50 δίσκοι/κουτί

Streptomycin 300

50 δίσκοι/κουτί

Sulphamethozazole 100

50 δίσκοι/κουτί

Sulphamethozazole 25

50 δίσκοι/κουτί

Teicoplanin 30

50 δίσκοι/κουτί

Telithromycin 15

50 δίσκοι/κουτί

Tetracycline 30

50 δίσκοι/κουτί

Ticarcillin 75

50 δίσκοι/κουτί

Tigecyline 15

50 δίσκοι/κουτί

Tikarcillin/Clavulan acid 75/10

50 δίσκοι/κουτί

Tobramycin 10

50 δίσκοι/κουτί

Trimethoprim 1,25

50 δίσκοι/κουτί

Trimethoprim 5

50 δίσκοι/κουτί

Tylosin 30

50 δίσκοι/κουτί

V Factor

50 δίσκοι/κουτί

Vankomycin 30

50 δίσκοι/κουτί

Vankomycin 5

50 δίσκοι/κουτί

X+V Factor

50 δίσκοι/κουτί

X Factor

50 δίσκοι/κουτί